Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

 

CZUPAJŁŁO J.: Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, stron 240.

 

 

Książka zawiera przedmowę, trzy rozdziały i bibliografię.

Rozdział 1. „Odpowiedzialność zawodowa uczestników procesu budowlanego” porównuje w sposób syntetyczny zagadnienia odpowiedzialności zawodowej i odpowiedzialności za kontrolę poprawności wykonania prac budowlanych według ustawy Prawo budowlane, VOB – zbioru zasad, powszechnie stosowanych od 1960 r. w Niemczech, dotyczących zlecania, realizacji umowy, wykonawstwa i rozliczania robót budowlanych oraz FIDIC – procedur dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów.  

            Rozdział 2. „Błędy systemowe prowadzące do powstania wad wykonawczych” stanowi bogato ilustrowaną, najobszerniejszą część książki. Zawiera usystematyzowany zbiór przykładów usterek traktowanych zazwyczaj, pomimo złożonych przyczyn ich zaistnienia, jako usterki o charakterze wykonawczym. Rozdział podzielono na sześć podrozdziałów. W pierwszym z nich podano przykłady wad naprawialnych, trudno naprawialnych i nieusuwalnych, spowodowanych błędami związanymi z posadowieniem obiektów, tj. nieodpowiednim wyborem rodzaju konstrukcji fundamentów, niedostatecznym zagęszczeniem bądź nieprawidłowym wykonaniem zasypki fundamentów. W drugim podrozdziale podjęto problematykę odpowiedniego doboru rozwiązań materiałowych i technologii wykonania elementów obiektów budowlanych, a także kryteriów tego wyboru. Podrozdział trzeci dotyczy usterek spowodowanych brakiem uwzględnienia w dokumentacji projektowej uwarunkowań zapewniających możliwość poprawnej realizacji robót oraz doświadczeń firm wykonawczych w zakresie prowadzenia określonego rodzaju robót budowlanych, a także niewystarczającej współpracy projektanta u wykonawcy, obejmującej przekazywanie wymagań dotyczących realizacji robót. Zwrócono również uwagę na konieczność wprowadzania dostatecznie precyzyjnych i szczegółowych zapisów dotyczących technologii prowadzenia robót budowlanych. W czwartym podrozdziale zamieszczono przykłady najczęstszych usterek wykonawczych wraz z propozycją ich napraw, w tym dotyczące powierzchni ścian betonowych i murowanych, izolacji przeciwwodnych, obróbek blacharskich, osadzania stolarki okiennej i drzwiowej, wykończenia elewacji budynków, tynków wewnętrznych, ścian działowych i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, płyt z jastrychu, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej, m.in. balustrad, doboru i montażu drzwi, wykładzin ceramicznych i kamiennych; posadzek drewnianych, wewnętrznych obudów i elementów elewacji z drewna, izolacji cieplnej ścian, stropów i dachów, układania różnych pokryć dachowych i prac dekarskich, dylatacji konstrukcji budynków; przejść instalacji przez przegrody ogniowe, a także powłok malarskich. Podrozdział piąty zawiera kryteria oceny i klasyfikacji usterek wykonawczych, opracowane i stosowane w Niemczech., z podziałem na konieczne do usunięcia bądź nieistotne, mające wpływ jedynie na obniżenie estetyki obiektu – możliwe do pozostawienia bez naprawy przy jednoczesnym zmniejszeniu należności wykonawcy za wykonanie tych prac. W podrozdziale szóstym podano ogólne informacje dotyczące usterek wykonawczych mających wpływ na niedostateczną ochronę obiektów przed hałasem.

Rozdział 3. „Wnioski i zalecenia” stanowi krótkie podsumowanie tematyki omówionej w książce.

W „Bibliografii” podano 15 pozycji literaturowych wykorzystanych w książce, w tym 12 opracowań autorskich.

Autor książki jest rzeczoznawcą budowlanym o wieloletnim doświadczeniu zdobytym w realizacji licznych, skomplikowanych inwestycji budowlanych w Niemczech i Polsce.

Publikacja ma charakter praktycznego poradnika ujmującego doświadczenia autora z pracy rzeczoznawczej i realizacji wybranych robót budowlanych i wykończeniowych. Jest bogato ilustrowana czarno-białymi fotografiami, przedstawiającymi usterki elementów konstrukcyjnych i wyposażenia budynków w omawianych przykładach. W ewentualnych kolejnych wydaniach  wydaje się celowe rozważenie możliwości wydrukowania tych fotografii w kolorze, co poprawi ich czytelność.

Książka jest cenną publikacją, która powinna zainteresować inżynierów budowlanych i architektów, inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych, a także studentów wydziałów inżynierii lądowej i architektury uczelni technicznych.

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Szukaj