Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

Tematyka i historia czasopisma

Tematyka miesięcznika naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo” obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, kształtowanie, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunikacyjnych, badania materiałów, i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację oraz problematykę jakości i certyfikacji, kształcenia kadr, a także aktualne sprawy środowiska budowlanego, stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Czytaj więcej...

Rada Programowa

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności wydawniczej PZITB. Jest powoływana przez Zarząd Główny Związku spośród działaczy stowarzyszenia legitymujących się wysokim autorytetem naukowym i zawodowym. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie planów i zadań tematycznych oraz kolejnych roczników czasopism PZITB: „Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego”. 
Pierwsza Rada Programowa została powołana 1 lipca 1950 r. Jej przewodniczącym został inż. Marian Rzędowski. Później wśród przewodniczących Rady byli m.in.: mgr inż. Stefan Farjaszewski (1965–1970 oraz 1974–1975), mgr inż. Andrzej Szozda (1971–1973), doc. Zbigniew Łosicki (1976–1985), mgr inż. Witold Świądrowski (1986–1990), doc. Marian Krzysztofiak (1991–1993), prof. Kazimierz Flaga (1994–1998), prof. Janusz Kawecki (1999–2005 oraz 2010–2016), prof. Mieczysław Król (2006–2009). Od 2016 r. przewodniczącą Rady jest dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL.

Skład Rady Programowej