Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

Tematyka i historia czasopisma

Tematyka miesięcznika naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo” obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, kształtowanie, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunikacyjnych, badania materiałów, i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację oraz problematykę jakości i certyfikacji, kształcenia kadr, a także aktualne sprawy środowiska budowlanego, stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Czytaj więcej...

Wydawca

Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” jest wydawane od lipca 1938 roku. Było ono wówczas organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (poprzednika PZITB). Decyzję w sprawie powołania czasopisma podjęto 14 września 1937 roku, na III Walnym Zjeździe PZIB we Lwowie.
Obecnie wydawcą jest Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo powołana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i zarejestrowana 17 marca 1994 r.

Rada Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. multi
Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski
mgr inż. Wiktor Piwkowski