Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Prenumerata

Zamówienie prenumeraty„Inżynierii i Budownictwa” można składać w dowolnym terminie.
Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. 
Zamówienia zeszytów sprzed terminu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Wpłaty na prenumeratę prosimy wpłacać na konto:
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14,
Bank Millennium Warszawa, nr 23 11602202 0000 0000 5515 9052.

Należy podać liczbę zamawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz dokładny adres wysyłkowy.
Zainteresowani otrzymaniem faktury są proszeni o podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).  

Cena prenumeraty normalnej jednego zeszytu czasopisma wynosi rocznie 252,00 zł, miesięcznie 21,00 zł (w cenach uwzględniono 5% VAT). 

Członkowie indywidualni PIIB, PZITB, Związku Mostowców RP oraz studenci mogą zamówić w redakcji 1 egzemplarz czasopisma w prenumeracie ulgowej (połowa ceny normalnej), tj. rocznie 126,00 zł, miesięcznie 10,50 zł – w cenach uwzględniono 5% VAT.

W przypadku prenumeraty ulgowej jest wymagane podanie (odpowiednio):
nazwy Oddziału stowarzyszenia; numeru rejestracyjnego w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa; nazwy uczelni i wydziału.

Faktura za prenumeratę ulgową może być wystawiona tylko na osobę fizyczną.


Członkowie Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa - zgodnie z porozumieniem w sprawie współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa z 5.02.2015 r. - mogą również otrzymywać "Inżynierię i Budownictwo" za pośrednictwem macierzystych Izb, na warunkach określonych przez te Izby. Prenumerata może być też zamawiana w redakcji na potrzeby jednostek organizacyjnych Izb oraz PZITB i Związku Mostowców RP z rabatem 20%.

W odniesieniu do prenumeraty egzemplarzy przez jednostki organizacyjne stowarzyszeń (Oddziały PZITB oraz Związku Mostowców RP) oraz samorządu zawodowego stosujemy rabat 20%, a więc cena prenumeraty wynosi rocznie 201,60 zł, miesięcznie 16,80 zł (w cenach uwzględniono 5% VAT).

Cena prenumeraty zagranicznej wynosi rocznie 125,00 euro, jeśli wpłata jest dokonywana za granicą. W wypadku zamawiania prenumeraty w kraju, ze zleceniem wysyłki za granicę, cena jednego zeszytu wynosi 42,00 zł, a rocznie 504,00 zł. Zamawiający jest proszony o podanie dokładnego adresu wysyłkowego odbiorcy za granicą.

  FORMULARZ PRENUMERATY na rok 2017  

  FORMULARZ PRENUMERATY na rok 2018