Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Nagrody za publikacje na łamach „Inżynierii i Budownictwa”

Od 1995 roku lat trwa konkurs dla Autorów artykułów publikujących swoje prace na łamach „Inżynierii i Budownictwa”. W tym konkursie:

 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictwa Budowlanych PZITBprzyznaje nagrody za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną,
 • Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”przyznaje nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją.

Nagrody za publikacje na łamach „Inżynierii i Budownictwa”

Od 1995 roku lat trwa konkurs dla Autorów artykułów publikujących swoje prace na łamach „Inżynierii i Budownictwa”. W tym konkursie:

 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictwa Budowlanych PZITBprzyznaje nagrody za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną,
 • Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”przyznaje nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją.

 Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2015


Rozstrzygnięto coroczny, 21. konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

 RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2015:

Nagrodę otrzymali:

             ● dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz, mgr inż. Damian Kaleta, mgr inż. Maciej Kulpa – za artykuł pt.„Projekt pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP” (nr 9/2015).

 Wyróżnienia otrzymali:

             dr inż. Andrzej Sobolewski, dr hab. inż. Jerzy A. Żurański, prof. ITB – za artykuł pt.„Próba ilościowej oceny wyjątkowego obciążenia śniegiem” (nr 4/2015),

             dr inż. Wojciech Grodecki, prof. Anna Siemińska-Lewandowska– za artykuł „Bezpieczeństwo w tunelach drogowych” (nr 6/2015).

 
 KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2015 roku. Otrzymali je:

             ● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w krajumgr inż. Czesław Hodurek i mgr inż. Andrzej Soboń  – za artykuł pt. „Konstrukcja budynku Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie – Cricoteka” (nr 4/2015);

             ● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich - dr inż. Piotr Pachowski – za artykuł pt. „Uwarunkowania konstrukcyjno-przestrzenne projektu rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu” (nr 3/2015);

            za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Ernest Kędziora – za artykuł pt. „Ocena stateczności prętów ściskanych na podstawie PN-EN 1993-1-1” (nr 8/2015);

             ● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr hab. inż. Jerzy Sękowski, prof. PŚl (nr 3/2015);

             wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – mgr inż. Wiktor Piwkowski.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2014

 Rozstrzygnięto coroczny, dwudziesty już konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

 RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2014:

 Nagrodę I otrzymali:

             ● prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, mgr inż. Paweł Chudzik, dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW – za artykuł pt.„Odkształcalność betonu w konstrukcjach narażonych na warunki pożarowe” (nr 4/2014).

 Nagrodę II otrzymała:

 dr inż. Monika Mitew-Czajewska – za artykuł pt.„Niepewność warunków geotechnicznych w procesie budowlanym – na przykładzie budowy tunelu metra w Warszawie” (nr 6/2014).

 Wyróżnienia otrzymali:

            mgr. inż. Radosław Oleszek, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – za artykuł pt.„Obliczenia wiaduktu płytowego za pomocą modeli dokładnych i uproszczonych” (nr 8/2014),

             mgr. inż. Damian Siwik, prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski – za artykuły „Analiza statyczna konstrukcji budowlanych usytuowanych w strefie oddziaływania głębokiego posadowienia” (nr 11/2014) oraz „Analiza wytrzymałościowa konstrukcji budynków usytuowanych w strefie oddziaływania głębokiego posadowienia” (nr 12/2014).

  KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2014 roku. Otrzymali je:

             ● za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Agnieszka Sroka-Burdzińska (Politechnika Krakowska) – za artykuł pt. "Wymiarowanie dźwigarów dwutrapezowych z drewna klejonego warstwowo według PN-EN 1995-1-1” (nr 3/2014);

             ● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w krajumgr inż. Paweł Zawiła (BUDIMEX) – za artykuł pt. „Budowa mostu o konstrukcji extradosed przez Wisłę w Kwidzynie” (nr 1/2014);

             ● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:

 - dr hab. inż. Wojciech Trochymiak – za artykuł pt. „Mosty typu extradosed – przegląd dokonań” (nr 10/2014);

             ● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski (nr 3/2014);

             wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2013

 

Rozstrzygnięto coroczny, dziewiętnasty już konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

 RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2013:

 Nagrodę otrzymali:

             prof. dr hab. inż. Michał Knauff, dr inż. Agnieszka Golubińska za artykuły: „Sprawdzanie wymagań dotyczących stanu granicznego zarysowania metodą dwóch naprężeń” (nr 5/2013) oraz „Prosta metoda wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie” (nr 6/2013).

 Wyróżnienia otrzymali:

             prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dr inż. Piotr Kuboń za artykuł 

pt. „Prognozowanie poziomu drgań gruntu w związku z planowaną linią tramwajową w Krakowie” (nr 12/2013);

             prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, mgr inż. Przemysław Mossakowski, mgr inż. Radosław Oleszek za artykuł pt. „Analiza statyczna i dynamiczna mostu kolejowego nad rzeką Czarną w ciągu CMK” (nr 7-8/2013).

 KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2013 roku. Otrzymali je:

             ● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach i obiektach budowlanych prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki, dr inż. Rafał Buca za artykuł pt. „Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu” (nr 1/2013);

             ● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:

 - dr inż. Janusz Hołowaty za artykuły pt. „Prefabrykaty przęseł z dźwigarów stalowych obetonowanych w przebudowie wiaduktu kolejowego” (nr 4/2013) oraz pt. „Porównanie pełzania betonu cementowego w ujęciu normy mostowej i Eurokodu 2” (nr 6/2013);

 - dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ, dr inż. Marek Sitnicki, dr inż. Jerzy Tarka za artykuł pt. „Wzmacnianie na przebicie płyt żelbetowych z błędnie usytuowanym zbrojeniem głównym” (nr 9/2013);

             ● za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – prof. Andrzej Jarominiak za wypowiedź w nr 10/2013;

             ● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii 

i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski (nr 6/2013);

            ● wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – dr hab. inż. Jerzy A. Żurański, prof. ITB.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2012

Rozstrzygnięto coroczny, osiemnasty już konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2012:

NAGRODĘ OTRZYMALI:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, inż. Alojzy Leśniak – za artykuł pt. „Montaż konstrukcji stalowej przekrycia trybun stadionu piłkarskiego w Gdańsku” (nr 12/2012).

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI: :

 • dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW – za artykuł pt. „Zagadnienie kompatybilności materiałowej w naprawach i wzmacnianiu konstrukcji betonowych (nr 1/2012),
 • dr hab. inż. A. Seruga, prof. PK, dr inż. Mariusz Zych – za artykuł „Wybrane problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego” (nr 11/2012).

KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa”przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją
w 2012 roku
. Otrzymali je:

 • za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Karolina Drozdowska (Politechnika Opolska) – za artykuł pt. „Propozycja adaptacji wojskowego mostu składanego DMS-65 do potrzeb mostów stałych” (nr 3/2012);

 • za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w kraju – dr inż. arch. Wiesław Czabański (Politechnika Gdańska) – za artykuł pt. „Rekonstrukcja wieży zegarowej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (nr 12/2012);
 • za treść i formę przygotowania materiałów autorskich – mgr inż. Beata Gajewska , dr inż. Bolesław Kłosiński – za artykuł pt. „Specjalne metody wzmacniania podłoża gruntowego” (nr 4/2012);
  – prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski , dr inż. Lucjan Ślęczka – za artykuł pt. „Uproszczone obliczenia nośności i sztywności węzłów ram stalowych” (nr 9/2012);
 • za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr inż. Andrzej B. Nowakowski – wypowiedź: „Inżynier budownictwa – zawodem zaufania publicznego (nr 3/2012);
 • za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr hab. inż. Jan Pawlikowski (nr 5/2012);
 • wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko .

 


 

Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2011

Rozstrzygnięto coroczny, siedemnasty już konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwawyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2010:

NAGRODĘ OTRZYMALI:

 • Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, dr inż. Andrzej Kowal za artykuł „Katastrofy hal o konstrukcji z blach giętych na zimno” (nr 10/2011).

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI :

 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski, dr inż. Lucjan Janas , mgr inż. Rafał Klich za artykuł „Badania zakotwienia słupów stalowych w ścianach betonowych” (nr 9/2011);
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty za artykuł „Adaptacja Eurokodu 8 do obliczeń budowli na wpływy wstrząsów górniczych” (nr 3/2011).

KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa”przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją
w 2011 roku
. Otrzymali je:

 • za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Jarosław Gajewski  (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) , za artykuł „O projektowaniu wieży stalowej z uwzględnieniem modelowania numerycznego i metody uproszczonej” (nr 10 /2011);

 • za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych
  w kraju
  – dr inż. Janusz Hołowaty za artykuły: „Przebudowa mostu kolejowego z zastosowaniem prefabrykowanych przepustów drogowych” (nr 5/2011) oraz „Technologia betonowania obiektów mostowych na drodze ekspresowej S5/S10” (nr 7-8/2011);
 • za treść i formę przygotowania materiałów autorskich – mgr inż. Jerzy Siemiński , mgr inż. Tomasz Białek , mgr inż. Michał Nowicki , artykuł: „Remont i modernizacja dachu hali Olivia w Gdańsku” (nr 2/2011);
 • za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – inż. Eugeniusz Kosicki (wypowiedź pt. „O brakach w zakresie utrzymania obiektów żelbetowych”,  nr 10/2011);
 • za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk (nr 4/2011 oraz nr 7-8/2011);
 • wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Henryk Zobel .

 Nagrody „Inżynierii i Budownictwa” za rok 2010

Rozstrzygnięto coroczny, szesnasty już konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.

RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwawyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2010:

 • Nagrodę otrzymał:

  - dr inż. Stefan Pyrak za artykuł „Bazylika pod wezwaniem św. Rocha i św. Jana Chrzciciela w Brochowie – miejsce chrztu Fryderyka Chopina” (nr 4/2010)
 • Wyróżnienia otrzymali:

  - dr hab. inż. Jerzy Antoni Żurański , prof. ITB, dr inż. Mariusz Gaczek za artykuł „Obciążenie wiatrem budynków w ujęciu normy PN-EN 1991-1-4:2008” (nr 9/2010);
  - prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga , dr inż. Jacek Szulej za artykuł „Wyznaczanie parametrów tłumienia drgań mostów i kładek dla pieszych” (nr 8/2010).


KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa”przyznało nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2010 roku. Otrzymali je:

 • za wyróżniający się debiut autorski– mgr inż. Anna Cieślak (Politechnika Lubelska), za artykuł „Wpływ wskaźnika wodno-cementowego oraz wysokich temperatur na występowanie rys w betonie”, zeszyt nr 8 /2010);
 • za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych konstrukcjach budowlanych w kraju– prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga , dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek (artykuł „O skurczu betonu w badaniach laboratoryjnych i rzeczywistych konstrukcjach, na przykładzie Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie”, zeszyt nr 9/2010);
 • za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:

  - prof. dr hab. inż. Adam Zybura , dr inż. Mariusz Jaśniok , dr inż. Tomasz Jaśniok (artykuł: „O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych”, zeszyt nr 10/2010);
 • za podejmowanie dyskusjina łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr inż. Piotr Ignatowski (wypowiedź pt. „W sprawie artykułów dotyczących projektowania deskowań i rusztowań”, zeszyt nr 12/2010);
 • za wyróżniającą się recenzję książkiopublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak (zeszyt nr 1/2010);
 • wyróżnienie honorowe specjalneza wieloletnią aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Szymon Pałkowski – Politechnika Koszalińska.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy
Nagrody za publikacje na łamach „Inżynierii i Budownictwa” w latach 1995-2009

 
Od 15 lat trwa konkurs dla Autorów artykułów publikujących swoje prace na łamach „Inżynierii i Budownictwa”. W tym konkursie:

 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictwa Budowlanych PZITB przyznaje nagrody za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną,
 • Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa” przyznaje nagrody za wyróżniającą się współpracę z redakcją.

Niżej publikujemy (w układzie alfabetycznym) zestawienie laureatów dotychczas przyznanych corocznych nagród i wyróżnień.

To zestawienie wskazuje nie tylko na znaczącą liczbę wyróżnionych osób i powtarzające się nazwiska wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego i zawodowego, ale także na wielce aktywny i skuteczny udział środowiska w tworzeniu dzieła zbiorowego, jakim jest „Inżynieria i Budownictwo”. Wszystkim Autorom – laureatom honorowych nagród i wyróżnień z okresu 15 lat jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i podziękowania.

 

Nagrody Rady Programowej otrzymali:Aleksander Adamczyk (2001), Andrzej Ajdukiewicz (2007), Lech Apanas (2005), Jan Biliszczuk (1995, 1996), Zbigniew Boryczko (2008), Jan Bródka (1995), Roman Ciesielski (1995), Pavel Cieslar (1995), Lech Czarnecki (2002), Artem Czkwianianc (2000), Krzysztof Dyduch (2000, 2008), Joanna Dulińska (2005), Kazimierz Flaga (1995, 1997, 2005, 2006), Kazimierz Furtak (1996), Marian Giżejowski (1998), Krzysztof Golonka (2007), Wojciech Grodecki (2007), Krzysztof Grzegorzewicz (2001), Marian Gwóźdź (2005), Roman Jankowiak (2001), Maria Kamińska (2000), Maria Kaszyńska (2007), Janusz Kawecki (1995), Marian Kawulok (1997), Bolesław Kłosiński (2001, 2009), Krzysztof Klempka (2009), Michał Knauff (2009), Włodzimierz Kiernożycki (2001), Jan Kozicki (2000), Mieczysław Król (1995), Edward Królak (1995), Stanisław Kuś (1997), Wiesław Ligęza (2000), Grażyna Łagoda (1998), Marek Łagoda (1998), Edward Maciąg (1995), Czesław Machelski (1996), Zbigniew Mendera (1995, 2004, 2008), Monika Mitew-Czajewska (2004), Hanna Michalak (1996, 1997, 1998, 2003), Edward Motak (1995), Wojciech Naziębło (2005), Jerzy Onysyk (1996), Marek Pańtak (2006), Artur Paprocki (2001), Stanisław Pęski (1998, 2003), Zbigniew Pieniążek (1995), Marian Płachecki (2000, 2008), Stefan Pyrak (1996, 1997, 1998, 2003), Paweł Przybysz (2003), Wojciech Radomski (2003), Henryk Raszka (1995), Leonard Runkiewicz (1996), Kazimierz Rykaluk (2009), Stanisław Sąsiadek (1995), Anna Siemińska-Lewandowska (2004, 2007), Andrzej Sobolewski (2002), Włodzimierz Starosolski (1997, 2003, 2008), Zdzisław Krzysztof Sturzbecher (2005), Sulimowski (1997), Kazimierz Szulborski (1996, 1997, 1998, 2003), Jacek Tasarek (1998), Andrzej Tejchman (2004), Wiktor Tur (1995), Wojciech Włodarczyk (1997, 1998), Witold Wołowicki (2005), Jerzy Ziółko (1996), Andrzej Żórawski (1997), Jerzy A. Żurański (2002, 2005, 2006), Roman Żurych (1995).

Nagrody Kolegium Redakcyjnego otrzymali:Andrzej Ajdukiewicz (2005), Mirosław Basiak (2006), Tomasz Bąkowski (1997), Antoni Biegus (2000, 2006), Włodzimierz Bielski (2008), Jan Biliszczuk (1996), Aleksandr M. Bordowskij (2005), Waldemar Budzyński (1995), Wiesław Buczkowski (2008), Roman Ciesielski (1997), Zbigniew Cywiński (2006), Ryszard Daniel (2002), Józef S. Dawidowski (2009), Kazimierz Dąbrowski (2001), doc. Mariusz Dembiński (2009), Rafał Dmochowski (2006), Krzysztof Dobiszewski (1997), Andrzej Dzięgielewski (2002), Kazimierz Flaga (2003, 2004), Piotr Gąska (1998), Tadeusz Godycki-Ćwirko (1999, 2003), Bronisław Gosowski (2009), Maciej Hildebrand (1996), Ewa Jabłońska (2007), Iwona Jankowiak (2007), Roman Jaskulski (2002), Andrzej Jarominiak (1996), Andrzej Jaworski (1998), Joanna Kalabińska (2007), Maria Kamińska (2005), Marek Kanoniczak (2009), Kazimierz Kamiński (2008), Henryk Kalisz (1997), inż. Eugeniusz Kosicki (1995), Janusz Konkol (2000), Aleksiej A. Kostiuczenko (2005), Alicja Kowalska (2003), Dariusz Kowalski (1997), Bolesław Kłosiński (2004), Witold Kucharczuk (2001), Wojciech Kubissa (2001), Władysław Kuczyński (2000, 2002), Leszek Laskowski (2007), Lucjan Malinowski (2002), Edward Marcinków (2008), Zbigniew Mendera (2003), Grzegorz Miros (2009), Franciszek Misiurek (2009), Mikołaj Miśkiewicz (2005), Sławoj Narzymski (2000), Lesław Niewiadomski (2006), Paweł Opałka (2005), Gedymin Orlik (2004), Szymon Pałkowski (2001), Stanisław Pawelski (2002, 2006), Stanisław Pęski (2009), Romuald Pietras (2004), Marek Pańtak (2003), Andrzej Pruchniak (2007), Wojciech Radomski (1999), Henryk Raszka (1995, 1996, 2000), Kazimierz Rykaluk (2006, 2007), Janusz Rymsza (1998, 1999), Anna Siemińska-Lewandowska (2009), Marta Słowik (1996), Kazimierz Staśkiewicz (2007), Ewa Supernak (1998), Jerzy Szerafin (1999), Józef Szkwarek (1999), Janusz Tadla (2004), Janusz Tatara (2008), Andrzej Topolewicz (1996), Wojciech Trochymiak (2005), Bożena Trzpis (2006), Bernard Wichtowski (1995), Ryszard Wojdak (1999, 2003), Lech Wysokiński (2008, 2009), Piotr Zielonka (2006), Jerzy Ziółko (1995, 1998, 2005), Jerzy A. Żurański (2003).

Wyróżnienia honorowe specjalne otrzymali(w układzie chronologicznym): Zespół autorski Metroprojektu (1995), Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej (1996), Gdański Oddział PZITB (1997), Jan Biliszczuk i Leszek Budych (1998), Wacław Zalewski (1999), Roman Ciesielski (2000), Jerzy Ziółko (2001), Gustaw Rakowski (2003), Andrzej Jarominiak (2004), Wojciech Radomski (2005), Andrzej Ajdukiewicz (2006), Bolesław Kłosiński (2007), Zygmunt Pater (2008), Maria Kaszyńska (2009)

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictwa Budowlanych PZITB Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”