Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

III edycja konferencji odbędzie się 7-8 września 2017 r. w Płocku. Organizatorem jest Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna.

Konferencja stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Czytaj więcej...

Sympozjum, połączone z X warsztatami PSMB odbędzie się 7–9 września 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami są: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Wydział Technologii Drewna – SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Jan A. Rubin.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. w Zakopanem. Organizatorem konferencji jest Wojskowa Akademia Techniczna przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Agencji Mienia Wojskowego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jestprof. dr hab. inż. Adam Stolarski, a Komitetu Organizacyjnego płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się 17-22 września.2017 r. w Krynicy-Zdrój. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet  Nauki PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr inż. Marcin M. Kruk.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017 r. w Krakowie. Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

Komitetem Naukowym Konferencji kieruje prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA, a Komitetem Organizacyjnym mgr inż. Stanisław NOWAK – Dyr. Ośrodka Rzeczoznawstwa OM PZITB.

Czytaj więcej...

Seminarium odbędzie się 28–-29 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorami są: Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego jest prof. Jan Biliszczuk.

Czytaj więcej...